«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Վիտիլիգո (5)

Կաթնասպիտակավուն թերգունակային բծեր

կարմիր քամի

էրիթեմատոզ բիծ

Գունափոփոխ որքին

Բազմաթիվ հստակ եզրագծված ոչ բորբոքային շականակագույն ոչ բորբոքային բծեր

Նեյրոդերմիտ

Բիծ,հանգույցիկ

Կարմիր տափակ որքին (4)

Տափակ, հարթ մակերեսով, մաշկից չնչին բարձր,մանուշակագույն՝ սադափային նրբերանգով,կենտրոնում պորտային ներանկումով հանգուցիկներ, տեղ-տեղ մանր վահանակներ

Կայանալիք Միջոցառումներ