Ассоциация дерматовенерологии и оптической диагностики кожи имени проф. А.А. Каламкаряна

Клинический случай

Предлагать тему для обсуждения

ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԱԿՆԵ (ACNE PHARMACUM,DRUG ACNE) ԴԵՊՔ 1 Քրիստինե Մելքոնյան

- բիծ, հանգույց, հանգույցիկ, բշտիկ, թարախաբշտիկ

Համակարգային կարմիր գայլախտ

Էրիթեմատոզ ցան քթին ու այտերին նման "թիթեռի"

N6 էրիթրազմա

Ախտահարված հատվածում առկա է կարմրաշագանակագույն բծեր, առողջ մաշկից հստակ սահմանազատված

N5 Պերիօրալ դերմատիտ

Սկսվել է էրիթեմատոզ բծերից այնուհետև վերածվել է հանգույցիկների, թարախաբշտիկների

N4 Օջախային սկլերոդերմիա

Սկսվել է որպես էրիթեմատոզ օջախ և վերափոխվել է կենտրոնում ՝ հիպոպիգմենտացված իսկ շուրջը վարդագույն եզրով օջախի:

Предстоящие События