Ассоциация дерматовенерологии и оптической диагностики кожи имени проф. А.А. Каламкаряна

Клинический случай

Предлагать тему для обсуждения

Декальвирующий фолликулит Кэнко

Гуппирующиеся воспалительные фолликулярные папулы и пустулы, в центре которых обломанные или неизмененные волосы, а по периферии - венчик гиперемии. Величина элементов сыпи равна 2-4мм в диаметре.

Болезнь Кирле

Коричневато - красные папулы, с центральной чёрной роговой пробкой.

Օջախային սկլերոդերմիա (մորֆեա)

Խոշոր, ամուր վահանիկային բիծ, կենտրոնում՝ մոմանման, փայլուն, թերգունակավորված օջախ (փսոսկրագույն), որը շրջապատված է մանուշակագույն հստակ եզրագծերով։

Քորվող մաշկախտեր

Հանգուցիկ, բշտիկ, եղնջայտուց

Էրիթրազմա

Հստակ ուրվագծված մուգ դարչնագույն բծեր։

Բրուկ-Շպիգլերի սինդրոմ

Միաձուլվող, էրիթեմատոզ ,տելեանգիէկտատիկ հանգույցիկներ եվ հանգույցներ։

0 2020-04-16

Acne tarda

Полиморфная сыпь, представленная эритематозными пятнами, слегка возвышающимися над уровнем кожи ярко-красными папулами, папулопустулами диаметром 1-3 мм

Предстоящие События