«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

«Մաշկային հիվանդների կլինիկական վերլուծություն»

կարող են մասնակցել միայն պրոֆեսիոնալ մաշկավեներաբանները