«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Մանր վահանիկային պարապսորիազ 3

Բծեր և վահանիկներ, դեղնավարդագույնից դեղնաշագանակագույն, սիմետրիկ սահմանազատված։

Մանր վահանիկային պարապսորիազ 3

Բծեր և վահանիկներ, դեղնավարդագույնից դեղնաշագանակագույն, սիմետրիկ սահմանազատված։

Մանր վահանիկային պարապսորիազ 3

Բծեր և վահանիկներ, դեղնավարդագույնից դեղնաշագանակագույն, սիմետրիկ սահմանազատված։

Մանր վահանիկային պարապսորիազ 3

Բծեր և վահանիկներ, դեղնավարդագույնից դեղնաշագանակագույն, սիմետրիկ սահմանազատված։

Մանր վահանիկային պարապսորիազ 3

Բծեր և վահանիկներ, դեղնավարդագույնից դեղնաշագանակագույն, սիմետրիկ սահմանազատված։

Մանր վահանիկային պարապսորիազ 3

Բծեր և վահանիկներ, դեղնավարդագույնից դեղնաշագանակագույն, սիմետրիկ սահմանազատված։

Մանր վահանիկային պարապսորիազ 3

Բծեր և վահանիկներ, դեղնավարդագույնից դեղնաշագանակագույն, սիմետրիկ սահմանազատված։

Կայանալիք Միջոցառումներ