«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Ստրեպտակոկային իմպեդիգո

Մակերեսային բշտիկ` ֆլիկտեն

Դեմոդիկոզ

Էրիթեմա, թարախաբշտիկ

Հարթ մաշկի տրիխոֆիտիա

Վարդագույն բիծ, հանգուցիկ, բշտիկ

Периоральный дерматит

Множественные слабо-розовые миллиарные папулы,местами сгруппированные и единичные пустулы

Լիվեդո(5)

Էրիթեմա, հանգուցիկ

Ատոպիկ դերմատիտ (5)

բշտիկներ, էրիթեմա

Կայանալիք Միջոցառումներ