«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Վուլգար ակնե

Հանգույցիկներ, թարախաբշտիկներ

Բոուենի հիվանդություն

Էրիթեմատոզ տեղ տեղ չոր, բաց շագանակագույն եզրային պիմետացիայով, սահմանափակ մոտ 2,5 ×3 սմ մակերեսով , տեղ տեղ թեթև մաշկից բարձր վահանիկ, շրջապատող մաշկն անփոփոխ

Ժիբերի վարդագույն որքին

Էրիթեմա,պապուլաներ,վահանիկներ

Կորյակային հիվանդություն/Ակնե

Պապուլաներ,պուստուլաներ