«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Գունափոփոխ որքին (3)

Շագանակագույն բծեր

Լիվեդո 2

Վարդագույն, կարմրամանուշակագույն բծեր։

Գեներալիզացված պուստուլյոզ պսորիազ ( տարածուն թարախաբշտիկային պսորիազ) 1

Կարմրավարդագույն էրիթեմայի և վահանիկնեի շրջանում առկա է խմբավորված մանր թարախաբշտիկներ։

Մանր վահանիկային պարապսորիազ 3

Բծեր և վահանիկներ, դեղնավարդագույնից դեղնաշագանակագույն, սիմետրիկ սահմանազատված։

Կայանալիք Միջոցառումներ