«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Համակարգային կարմիր գայլախտ

Էրիթեմատոզ ցան քթին ու այտերին նման "թիթեռի"

N6 էրիթրազմա

Ախտահարված հատվածում առկա է կարմրաշագանակագույն բծեր, առողջ մաշկից հստակ սահմանազատված

N5 Պերիօրալ դերմատիտ

Սկսվել է էրիթեմատոզ բծերից այնուհետև վերածվել է հանգույցիկների, թարախաբշտիկների

N4 Օջախային սկլերոդերմիա

Սկսվել է որպես էրիթեմատոզ օջախ և վերափոխվել է կենտրոնում ՝ հիպոպիգմենտացված իսկ շուրջը վարդագույն եզրով օջախի:

Գունափոփոխ որքին

Բազմաթիվ, հստակ եզրագծված, վարդաշագանակագույն ոչ բորբոքային բծեր, որոնք տեղ-տեղ միաձուլվում են և պատված են ալրանման թեփով

Կայանալիք Միջոցառումներ