«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Հպավարակիչ մոլյուսկ

Հանգույցիկ հարթ, փայլուն մակերեսով, մարգարտյա - դեղնավուն գունավորմամբ, կենտրոնում առկա է պորտանման ներանկում։

Թարախային հիդրադենիտ

Հանգույցիկ, հանգույց, թարախաբշտիկ

Գունափոփոխ որքին

Շագանակագույն բծեր

Мелкобляшечный парапсореаз 6

Мелкие бляшки розового цвета с легким шелушением

Basal cell carcinoma

18 mm nodule.

0 2020-09-13

Կայանալիք Միջոցառումներ