«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Գոտևորող որքին -Herpes Zoster (6)

Էրիթեմատոզ ֆոնին առկա բշտիկներ

Paget's disease

Erythematous plaque.

0 2020-09-14

Squamous cell carcinoma

Large erythematous nodule and patches.

0 2020-09-14

Հասարակ պսորիազ

Հանգույցիկներ-դրամանման

Վուլգար ակնե

Հանգույցիկներ, թարախաբշտիկներ։

Опоясывающий лишай

Представлен на эритематозном фоне сгруппированными пузырьками с напряженной покрышкой и мутным содержимым.

Էրիթրազմա

Կարմրաշագանակագույն գունավորմամբ բծեր, հստակ սահմանազատված առողջ մաշկից։

Կայանալիք Միջոցառումներ