«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Կլինիկական դեպք

Առաջարկել քննարկման թեմա

Տարածուն Նեյրոդերմիտ

էրիթեմա,բուշտ,բշտիկ,կորեկանման փայլուն գունատ -վարդագույնից մինչև կարմրաշագանակագույն հանգույցիկներ:

Վարդագույն որքին

Կլոր կամ օվալաձև, վարդագույն_կարմրավուն, հստակ սահմաններով, պատված թույլ թեփով վահանիկներ

0 2021-04-08

Վարդագույն որքին

Կլոր կամ օվալաձև, վարդագույն_կարմրավուն, հստակ սահմաններով, պատված թույլ թեփով վահանիկներ

0 2021-04-08

Շփաբորբ

Դեղնավուն կեղևներ և բշտեր

0 2021-04-08

HERPES ZOSTER

Բուշտ, բշտիկ

0 2021-04-05

ԼԻՎԵԴՈ

Բիծ

0 2021-04-04