«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ

Բժիշկներին

Դիաբետային դերմոպաթիա

 Խ.Մ. Խաչիկյան1, Է. Ա. Ավագյան2

Բնորոշումը

Դիաբետային դերմոպաթիան (ԴԴ, սրունքների դիաբետային ցան, diabetic dermopathy) մաշկի վիճակ է, որը բնորոշվում է առավելապես սրունքներին կլոր կամ օվալաձև կարմրաշագանակագույն բծերի առաջացումով։
ՇԴ-ի հետ զուգակցված ամենատարածված մաշկային հիվանդությունն է (30-50% դեպքերում)։

Համաճարակաբանությունը

Հանդիպում է ավելի հաճախ տարեց տղամարդկանց շրջանում, ովքեր 10-20 և ավելի տարի հիվանդ են ՇԴ-ով։ Ընդ որում, հաստատված է, որ ԴԴ-ի արտահայտվածությունը համահարաբերակցվում է արյան գլիկոզիլացված հեմոգլոբինի մակարդակի հետ։

 Պատճառագիտությունը և ախտածագումը

Պատճառն անհայտ է։ Ախտածագումնաբանության մեջ կարևորվում է դիաբետային նեյրոպաթիայի և վասկուլոպաթիայի դերը (ԴԴ-ն ավելի հաճախ հանդիպում է հատկապես նեյրոպաթիայով, ռետինոպաթիայով և նեֆրոպաթիայով ուղեկցվող ՇԴ-ի դեպքում)։
Քանի որ ԴԴ-ն առաջանում է հիմնականում մարմնի ոսկրային հատվածների մաշկի վրա, ենթադրվում է, որ վնասվածքները, ֆիզիկական ազդակները կարող են հանդիսանալ որպես խթանիչ գործոն ցանի առաջացման գործում։

Կլինիկան

Սրունքների, նախաբազուկների, ազդրերի, ավելի հազվադեպ՝ մեջքի և գլխամաշկի վրա առաջանում են 0,5-1սմ տրամագծով, կլոր կամ օվալաձև, կարմրադարչնագույն, սկզբում՝ թեփոտված, հետո՝ հարթ մակերեսով բծեր, որոնք լավացումից հետո թողնում են ատրոֆիկ դարչնագույն սպիներ։ Գույնը պայմանավորված է անոթների շուրջը ներսփռված հիստիոցիտներում հեմոսիդերինի կուտակումով։

 Բուժումը

ԴԴ-ն սովորաբար բուժում չի պահանջում, անցնում է ինքնուրույն մի քանի տարվա ընթացքում, մասնավորապես, արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի կարգավորման հետ զուգընթաց։

(1) Խաչիկ. Մ. Խաչիկյան
բ.գ.դ., պրոֆեսոր,
Մաշկաբանության և ՍՎ ԲԳԿ-ի գիտ. գծով փոխտնօրեն,
ԵՊԲՀ մաշկավեներաբանության և կոսմետոլոգիայի ամբիոնի վարիչ,
պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան ՄՄՕԱ
ասոցիացիայի նախագահ
հեռ.`+374 (91) 406151, 
E-mail: [email protected]

(2) Էդուարդ Ա. Ավագյան
Երևանի թիվ 20 պոլիկլինիկայի և
«
Բլադ Սելս» ԲԱԿ-ի մաշկավեներաբան,
պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան ՄՄՕԱ
ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ
հեռ.՝ +374 (94) 967598
E-mail[email protected]