Association of dermatovenereology and skin optical diagnostics after prof. H.A. Kalamkaryan

LOGOTYPE

ՊՐՈՖ. Հ.Ա. ՔԱԼԱՄՔԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՇԿԻ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության խորհրդանիշը բաղկացած է օղակաձև և հորիզոնական մասերից։

Խորհրդանիշի օղակաձև մասի արտաքին և ներքին օղերը

Խորհրդանիշի օղակաձև մասի արտաքին օղում գրված է «Մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա», իսկ ներքին օղում` նույնը անգլերենով` «Association of dermatovenereology and skin optical diagnostics»։

Մաշկավեներաբանությունը բշկագիտության ճյուղերից է, որն ուսումնասիրում է մաշկային և սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ու մաշկի գեղարարական ախտաբանության պատճառագիտությունը, ախտածագումը, կլինիկան, ախտորոշումը և բուժումը։

 Մաշկի օպտիկական ախտորոշումը ենթադրում է լուսաօպտիկական մեթոդների կիրառում, որոնց օգնությամբ ուսումնասիրվում են մաշկի վերոնշյալ հիվանդությունների դեպքում զարգացող ձևաբանական և գործառութային փոփոխությունները։

Խորհրդանիշի կենտրոնում

Խորհրդանիշի կենտրոնում եռանկյունաձև ապակյա հատվածակողմ է (պրիզմա) պատկերված, որի վրա ձախից ընկնող ճառագայթը փեղեկվում է` աջից դուրս գալով ճառագայթների բազմագույն փնջի (տարրապատկեր) ձևով` երևույթ, որն ըստ էության ընկած է ախտորոշման օպտիկական մեթոդների հիմքում։

Խորհրդանիշի օղակաձև մասի ստորին հատվածում

Խորհրդանիշի օղակաձև մասի ստորին հատվածում գրված է լատիներեն` «Domina omnium scientarium», որը թարգմանաբար նշանակում է «Աշխարհի տիրակալը գիտությունն է»։

Խորհրդանիշի օղակի տակ

Խորհրդանիշի օղակի անմիջապես տակ երկնագույն նրբերանգի միջին հորիզոնական ուղանկյունաձև ժապավենն է։

Խորհրդանիշի ստորին հորիզոնական ուղղանկյունը

Խորհրդանիշի ստորին հորիզոնական ուղղանկյան մեջ գրված է Պրոֆ. Հ. Ա. Քալամքարյանի անվան և նույնը անգլերենով` «After Prof. H.A. Kalamkaryan»։

Պրոֆ. Հ. Ա. Քալամքարյանը խորհրդային և համաշխարհային մաշկավեներաբանության ռահվիրաներից է, որն անցած դարում աշխատել է Մոսկվայի կենտրոնական մաշկավեներաբանական ինստիտուտում և որի դերն ու նշանակությունը դժվար է գերագնահատել։ Ասոցիացիան կոչվում է հայազգի գիտնականի անունով։