Association of dermatovenereology and skin optical diagnostics after prof. H.A. Kalamkaryan

Statute

statute.jpg (424 KB)

Կանոնադրությանն ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ ասոցիացիայի գրասենյակում՝ Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ԲԳԿ, Երևան, Ֆուչիկի 32։