Association of dermatovenereology and skin optical diagnostics after prof. H.A. Kalamkaryan

Clinical Case

Propose a topic for discussion

N5 Պերիօրալ դերմատիտ

Սկսվել է էրիթեմատոզ բծերից այնուհետև վերածվել է հանգույցիկների, թարախաբշտիկների

N4 Օջախային սկլերոդերմիա

Սկսվել է որպես էրիթեմատոզ օջախ և վերափոխվել է կենտրոնում ՝ հիպոպիգմենտացված իսկ շուրջը վարդագույն եզրով օջախի:

Գունափոփոխ որքին

Բազմաթիվ, հստակ եզրագծված, վարդաշագանակագույն ոչ բորբոքային բծեր, որոնք տեղ-տեղ միաձուլվում են և պատված են ալրանման թեփով

Քոս (6)

հանգույցիկ, բշտիկ

UPCOMING EVENTS