Association of dermatovenereology and skin optical diagnostics after prof. H.A. Kalamkaryan

About Us

Համագործակցություն և բարեգործություն

 «ՊՐՈՖ. Հ.Ա. ՔԱԼԱՄՔԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՇԿԻ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԹԱԿ   ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ   ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖՈՐՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (2 և ավելի միջազգային կարգի մասնագետների մասնակցությամբ)     Պլատինե հովանավոր 3.000.000 ՀԴ 4 գովազդային միավոր (գովազդ կամ հաղորդում www.armderm.am-կայքում և նրա ֆեյսբուքյան էջում, պաստառ, բուկլետ և այլն, յուրաքանչյուր լրացուցիչ գովազվային միավորի գինը՝ պայմանագրային)    Ոսկե հովանավոր   2.000.000 ՀԴ  3 գովազդային միավոր (գովազդ կամ հաղորդում www.armderm.am-կայքում և նրա ֆեյսբուքյան էջում, պաստառ, բուկլետ և այլն, յուրաքանչյուր լրացուցիչ գովազվային միավորի գինը՝ պայմանագրային)    Արծաթե հովանավոր   1.500.000 ՀԴ  2 գովազդային միավոր (գովազդ կամ հաղորդում www.armderm.am-կայքում և նրա ֆեյսբուքյան էջում, պաստառ, բուկլետ ևն, յուրաքանչյուր լրացուցիչ գովազվային միավորի գինը՝ պայմանագրային)    Մեզ աջակցել են   1.000.000 ՀԴ 1 գովազդային միավոր (գովազդ կամ հաղորդում www.armderm.am-կայքում և նրա ֆեյսբուքյան էջում, պաստառ, բուկլետ ևն, յուրաքանչյուր լրացուցիչ գովազվային միավորի գինը՝ պայմանագրային)     ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԹԱԿ   ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ (մինչև 2 տարի, վճարը պայմանագրային) ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ(մինչև 1 տարի, վճարը պայմանագրային)   ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ   1 ՖՈՐՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2 ՖՈՐՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ     Պլատինե հովանավոր 2.000.000 ՀԴ   3.500.000 ՀԴ  Յուրաքանչյուր ֆորումում 4 գովազդային միավոր (գովազդ կամ հաղորդում www.armderm.am-կայքում և նրա ֆեյսբուքյան էջում, պաստառ, բուկլետ ևն, յուրաքանչյուր լրացուցիչ գովազվային միավորի գինը՝ պայմանագրային)    Ոսկե հովանավոր   1.500.000 ՀԴ 2.700.000 ՀԴ  Յուրաքանչյուր ֆորումում 3 գովազդային միավոր (գովազդ կամ հաղորդում www.armderm.am-կայքում և նրա ֆեյսբուքյան էջում, պաստառ, բուկլետ ևն, յուրաքանչյուր լրացուցիչ գովազվային միավորի գինը՝ պայմանագրային)    Արծաթե հովանավոր   1.000.000 ՀԴ 1.800.000 ՀԴ  Յուրաքանչյուր ֆորումում 2 գովազդային միավոր (գովազդ կամ հաղորդում www.armderm.am-կայքում և նրա ֆեյսբուքյան էջում, պաստառ, բուկլետ ևն, յուրաքանչյուր լրացուցիչ գովազվային միավորի գինը՝ պայմանագրային)    Մեզ աջակցել են   450.000 ՀԴ 750.000 ՀԴ Յուրաքանչյուր ֆորումում 1 գովազդային միավոր (գովազդ կամ հաղորդում www.armderm.am-կայքում և նրա ֆեյսբուքյան էջում, պաստառ, բուկլետ ևն, յուրաքանչյուր լրացուցիչ գովազվային միավորի գինը՝ պայմանագրային)    ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ ՀՎՀՀ` 01280456, Անվանումը` «Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ, Իրավաբանական հասցեն` ՀՀ, Երևան, Ֆուչիկի 32, Գործող հասցեն` ՀՀ, Երևան, Ֆուչիկի 32, Բանկը` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Դրամային քարտային հաշվեհամարը (դեբետ)` 157-002-994-141-0100, Դրամային քարտային հաշվեհամարը (կրեդիտ)` 157-002-994-141-0200, Հաշվի արժույթը` ՀՀ դրամ, Ասոցիացիայի նախագահ` Խաչիկ Խաչիկյան։   DETAILS OF THE ACCOUNT Taxpayer identification Number - 01280456, The name - «Association of dermatovenereology and skin optical diagnostics after prof. H.A. Kalamkaryan», Legal address - 32, Fuchik str., Yerevan, Republic of Armenia, Valid address - 32, Fuchik str., Yerevan, Republic of Armenia, BANK - «AMERIABANK», ACCOUNT NUMBER DEBET- 1570029941410100, ACCOUNT NUMBER CREDIT - 1570029941410200, ACCOUNT CURRENCY - AMD, Chairman of Association - Khachik Khachikyan   ДЕТАЛИ СЧЕТА Идентификационный номер налогоплательщика - 01280456, Название - «Ассоциация дерматовенерологии и оптической диагностики кожи имени проф. А.А. Каламкаряна», Юридический адрес - Республика Армения, г. Ереван, ул. Ю. Фучика-32, Действующий адрес - Республика Армения, г. Ереван, ул. Ю. Фучика-32, Банк «Америабанк» Банковский счет дебет – 1570029941410100Банковский счет кредит - 1570029941410200 Валюта - Армянский драм, Председатель ассоциации - Хачик Хачикян.       

Reed More

We arte here to help you with medical questions

Անդամակցեք մեր կազամակերպությանը և հղեք ձեզ հուզող բոլոր հարցերը։ Մենք սիրով կպատասխանենք

Membership

UPCOMING EVENTS

XIII Scientific-practical Forum - "Fourth Yerevan Readings On Dermoscopy”

2023-04-01

In arm.

Reed More