Քորվող մաշկախտեր

Հասմիկ Գյուլնազարյան
18.04.2020
Ընդհանուր տվյալներ
25տ
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Հիվ-ը սկսվել է 3 տարի առաջ: Պարբերաբար կրկնվում է` հարաճելով: Երբեք լիովին չի ապաքինվում: Տեղային ԳԿՍ և ներքին ընդունման հակահիստամինայիններն անարդյունվետ են:
Հիվանդի գանգատները
սաստիկ քոր իրանի վերին կեսում
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Հանգուցիկ, բշտիկ, եղնջայտուց
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Ցանցավոր գերգունակավորում
Ցանի տեղակայումը
Կրծքավանդակի վերին կես, իրան
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Չկա
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Առավել վաղ օջախից ստացված հյուսվածաբանական պատկերում առկա է սպոնգիոզ, կերատինոցիտների մեռուկ, ներվերնամաշկային նեյտրոֆիլներ և բուն մաշկի վերին հատվածում այտուց: Ավելի ուշ կատարված բիոպսիայի ժամանակ մելանոֆագերը գերակշռում են էոզինոֆիլներից և նեյտրոֆիլներից:
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
1. ԿՏՈ-ի գունակային ձև 2. Գուժերո-Կարտոյի ցանցաձև պապիլոմատոզ 3. Դիսքրոմիկ հարաճող էրիթեմա 4. Գունակային քորպտիկ
Նախնական ախտորոշումը
Գունակային քորպտիկ
Վիտամինոթերապիա
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top