Օջախային նեյրոդերմիտ

Metaksya Antonyan
15.08.2022
Ընդհանուր տվյալներ
26տ տղա
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Իրեն հիվանդ է համարում 1տարի
Հիվանդի գանգատները
Տանջող քոր
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Հանգույցիկներ սերտորեն միաձուլված
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Աննշան լիխենիֆիկացիա,թեփ,արյունային կեղև
Ցանի տեղակայումը
Սրունք թաթային հոդի շրջան
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Բիոպսիա
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Սնկաձև միկոզ,ամիլոիդային որքին,պսորիազ,կտո։
Նախնական ախտորոշումը
Օջախային նեյրոդերմիտ
Վիտամինոթերապիա
Հակահիստամինային պրեպարատներ
Տեղային բուժումը
Կորտիկոստերոիդ,շերտազատող քսուկներ։
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top