Օղականման պսորիազ

Mariam Vardanyan
31.10.2020
Ընդհանուր տվյալներ
Տղամարդ 24 տարեկան
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Իրեն հիվանդ է համարում 5-6 տարի։ Հիվանդը չի նշում ուղեկցող հիվանդություն։
Հիվանդի գանգատները
Հիվանդը գանգատվում է քորից, վերին վերջույթի տարածիչ մակերեսի ցանավորումից։
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
հանգույցիկ, վահանիկներ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
արծաթասպիտակավուն թեփ
Ցանի տեղակայումը
Վերին վերջույթի տարածիչ մակերես և իրանի կողմնային հատված։
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Արյան ընդհանուր, դերմատոսկոպիկ, հյուսվածքաբանական, բիոքիմիական և մեզի ընդհանուր անալիզներ։ Պսորիազային եռյակը դրական։ Մանրադիտակային ախտորոշում սնկերի նկատմամբ։
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
ԿՏՈ, հանգուցիկային սիֆիլիս, հարթ մաշկի սնկախտ։
Նախնական ախտորոշումը
Օղականման պսորիազ
Վիտամինոթերապիա
Ցիտոստատիկներ , Վիտամինաթերապիա
Տեղային բուժումը
Տեղային կորտիկոստերոիդային պրեպարատներ
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top