Կապոզիի սարկոմա (10)

Հասմիկ Գյուլնազարյան
04.09.2020
Ընդհանուր տվյալներ
73տ. տղամարդ
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
հիվանդությունն առկա է շուրջ 2 տարի` սրունքներին կարմիր օջախների ձևով: Ունի կոմպենսացված ՇԴ2 տիպ և ԶՀ
Հիվանդի գանգատները
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
1-3 սմ բազմաթիվ կապտամանուշակարմիր հանգույցներ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Ցանի տեղակայումը
սրունքներ, ոտնաթաթ, որովայն, գենիտալիա, պարանոց
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
ՄԻԱՎ բացասական, HHV-8 դրական էնդոթելիալ բջիջներ, բիոպտատում ֆուզիֆորմ բջիջներ, էնդոթելիոցիտների էքստրավազացիա, այլ օրգանների ախտահարում չկա
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Նախնական ախտորոշումը
Կապոզիի սարկոմա
Վիտամինոթերապիա
քիմիոթերապիա, որից հետո նկատվել է վիճակի ակնառու բարելավում և երկարատև ռեմիսիա
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top