Իդիոպաթիկ տրախիօնիխիա, անթափանց ձև

Khachik Khachikyan
27.06.2018
Ընդհանուր տվյալներ
Հիվանդ Հ.Է., 11 տարեկան։
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Հիվանդ է համարում իրեն շուրջ 5 տարի։ Ստացել է բուժման բազմաթիվ կուրսեր (հիմնականում հակասնկային բնույթի)` անարդյունավետ։
Հիվանդի գանգատները
Գանգատվում է բոլոր 20 եղունգների ախտահարումից։
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Ցանի տեղակայումը
Ախտահարված են բոլոր 20 եղունգները
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Եղունգների մակերեսն անողորկ է (հղկաքարի կամ զմռնիտի թղթի պես, наждачная бумага), ծածկված բազմաթիվ երկայնական ակոսներով, փուխր։
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Չեն կատարվել։ Դերմատոսկոպիա` ընթացքում։
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Իդիոպաթիկ տրախիօնիխիայի փայլուն ձև, այլ օնիխիաներ և օնիխիոդիստրոֆիաներ։
Նախնական ախտորոշումը
Իդիոպաթիկ տրախիօնիխիա, անթափանց ձև։
Վիտամինոթերապիա
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top