Հպավարակիչ մոլյուսկ

Զարուհի Աղալոյան
25.06.2022
Ընդհանուր տվյալներ
6տ. տղա
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Մոր խոսքերով ցանավորումը կա 2 ամիս։ Գնալով տարածվում է։
Հիվանդի գանգատները
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Հանգուցիկ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Ցանի տեղակայումը
Որովայն
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Տափակ գորտնուկ,հիպերպլազիայի ենթարկված ճարպագեղձ
Նախնական ախտորոշումը
Մոլյուսկ
Վիտամինոթերապիա
Տեղային բուժումը
Մեխանիկական հեռացում
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top