Հողզինգերի տարածուն հանգուցիկային ներսփռանք` վաղաժամ բնածին սիֆիլիս

Հասմիկ Կարապետյան
07.04.2022
Ընդհանուր տվյալներ
3 ամսական երեխա
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Մոտ 1 ամիս մոր մոտ առկա են սիֆիլիսի դրական շճաբանական ռեակցիաներ
Հիվանդի գանգատները
Բերանի շուրջը էրիթեմատոզ ցանավորում
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Էրիթեմա, հանգույցիկներ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Էրոզիա, ճաքեր
Ցանի տեղակայումը
Բերանի շուրջ, կզակին
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Շճաբանական ռեակցիաները (NMR, RW, VDRL, TPHA) դրական են։ Մանրադիտակային հետազոտությամբ հայտնաբերվել է դժգույն տրեպոնեմա
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Շուրջբերանային մաշկաբորբ
Նախնական ախտորոշումը
Հողզինգերի տարածուն հանգուցիկային ներսփռանք` վաղաժամ բնածին սիֆիլիս
Վիտամինոթերապիա
Պրոկաին բենզիլպենիցիլին 50000 ԱՄ/կգ քաշին/օրը մ/մ օրը 1 անգամ, 14 օր
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top