Հանգուցիկային սիֆիլիս

Հասմիկ Կարապետյան
21.06.2022
Ընդհանուր տվյալներ
Միջին տարիքի կին
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Իրեն հիվանդ է համարում 3-4 ամիս
Հիվանդի գանգատները
Լեզվի վրա առաջացած անցավ հանգույցիկներ, որոնք խանգարում են սնունդ ընդունելիս և խոսելիս
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Հանգուցիկներ, վահանիկներ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Էռոզիա
Ցանի տեղակայումը
Լեզվի վրա
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Մանրադիտակով հայտնաբերվում է դժգույն տրեպոնեմա, շճաբանական ռեակցիաները դրական են ( RW, TPHA, NMA)
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Կարմիր տափակ որքին, լեյկոպլակիա
Նախնական ախտորոշումը
Երկրորդային կրկնվող հանգուցիկային սիֆիլիս
Վիտամինոթերապիա
Պենիցիլինային խմբի պրեպարատներ (Procaine Penicillin 0.6մլն ԱՄ մ/մ օրը 1 անգամ 10-14 օր)
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top