Դեւերժիի հիվանդություն

Svetlana Nersisyan
21.10.2022
Ընդհանուր տվյալներ
Կին 37 տարեկան
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Ուղեկցող հիվանդություններ չի նշում, իրեն հիվանդ է համարում 1 ամիս
Հիվանդի գանգատները
Ծնկան և արմնկային հոդերի շրջանի ցանավորում, ափերի և ներբանների կոշտացումներ։
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Հանգույցիկ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Թեփ
Ցանի տեղակայումը
Ափեր և ներբաններ, ծնկան արմնկային հոդեր
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Պսորիազ
Նախնական ախտորոշումը
Դևերժիի հիվանդություն
Վիտամինոթերապիա
Վիտամինոթերապիա
Տեղային բուժումը
Ստերոիդներ
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top