Բջջային ֆիբրոզ հիստիոցիտոմա

Inga Mkhitaryan
26.04.2020
Ընդհանուր տվյալներ
36 տարեկան կին:
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Ժառանգական անամնեզը ծանրաբեռնված չէ:
Հիվանդի գանգատները
Հիվանդը գանգատվում է աջ արմնկային շրջանում առկա ցավոտ ուռուցքային գոյացությունից,որն առաջացել է 3 ամիս առաջ և աստիճանաբար մեծացել:Այն ուներ 2սմ չափ և ամուր կոնսիստենցիա:Ուռուցքը հեռացվել է,որից 3 ամիս անց, այնուհետև 6 ամիս անց դիտվել է կրկնություն:Կրկնության պատճառով իրականացվել է ուռուցքի լայնածավալ հեռացում՝ 3սմ դաշտով:
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Հանգույց
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Թույլ արտահայտված թեփոտում:
Ցանի տեղակայումը
Աջ արմնկային շրջան:
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Ախտահարված չեն։
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Նմուշի մանրադիտակային հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել է հստակ ուրվագծված ախտահարում,որը տեղակայված է բուն մաշկում և ենթամաշկային ճարպաբջջանքում:Էպիդերմիսի վերին հատվածը փոքր-ինչ հիպերպլաստիկ է, հիմային բջիջների հիպերպիգմենտացիայով:Ժամանակ առ ժամանակ նկատվում են հեմոսիդերինի և հսկա բջիջների կուտակումներ:Ծայրամասում հայտնաբերվել են ուռուցքային բջիջներ,որոնք իրարից բաժանում են կոլագենային թելերը:Մեռուկացումը բացակայում է:Իմունոհիստիոքիմիական ներկումը բացահայտել է դրականությունը XIIIa գործոնի,CD68,CD163,CD44-ի համար:Ախտահարման օջախում կան բորբոքային բջիջներ՝լիմֆոցիտներ,մակրոֆագեր և հազվադեպ հսկա բջիջներ:
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Դերմատոֆիբրոսարկոմա՝կան ավելի քիչ պոլիմորֆ բջիջներ,XIIIa գործոնը բացասական է:Լեյոմիոսարկոմա՝արտահայտված պլեոմորֆիզմ,մաշկի ինֆիլտրատիվ աճ:
Նախնական ախտորոշումը
Բջջային ֆիբրոզ հիստիոցիտոմա:
Վիտամինոթերապիա
Չարորակացման դեպքում՝քիմիոթերապիա:
Տեղային բուժումը
Վիրաբուժական՝ուռուցքի հեռացում Հետագա հյուսվածաբանական հետազոտությամբ:
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top