Ագրեսիվ ֆոլիկուլյար ախտահարում

Հասմիկ Գյուլնազարյան
14.04.2020
Ընդհանուր տվյալներ
Տղամարդ, 42 տարեկան
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Գլխի մազածածկ հատվածում, ճակատին, հոնքերին առկա են էրիթեմատոզ պնդացած վահանիկներ և հանգույցներ: Իրանին առկա են լավ եզրագծված, էրիթեմատոզ-մանուշակագույն վահանիկներ` սփռված ֆոլիկուլյար հանգուցիկներով: Սկալպի և հոնքերի շրջանում առկա է մազաթափություն:
Հիվանդի գանգատները
Հարաճող, ուժգին քոր
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
բիծ, հանգուցիկ, վահանիկ, հանգույց
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Բացակայում է
Ցանի տեղակայումը
Գլխի մազածածկ հատված, ճակատ, հոնքեր, կոպեր, իրան
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Կատարվել է ճակատի մաշկից բիոպսիա- առկա են մի քանի էպիդերմալ կիստաներ, որոնք շրջապատված են լիմֆոցիտային ներսփռանքով, լիմֆոցիտները ունեն պսակ (halo): Առկա է ֆոլիկուլոտրոպիզմ
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
1. Սկավառակաձև կարմիր գայլախտ 2. Ֆոլիկուլյար մուցինոզ 3. Ֆոլիկուլյար սնկաձև միկոզի 4. նոդուլոցիստիկ ակնե 5. հարաճող հանգուցային հիստիոցիտոզ 6. Սեզարիի հ-շ 7. Բոր
Նախնական ախտորոշումը
Ֆոլիկուլյար սնկաձև միկոզ
Վիտամինոթերապիա
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top