Հպավարակիչ մոլյուսկ

Մելանյա Բարսեղյան
02.02.2024
Ընդհանուր տվյալներ
Տղա 5 տարեկան
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Մայրը նշում է, որ մոտ 1ամիս առաջ, երբ երեխան սկսել է հաճախել լողավազան, նկատել է կոպի եզրին առաջացած քորոցի գլխիկի մեծության գոյացություն, որն աստիճանաբար մեծլացել է և հարևանությամբ առաջացել են նորերը
Հիվանդի գանգատները
Երեխան գանգատներ չի նշեւմ
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Կիսագնգաձև, 2֊3մմ մեծությամբ փայլուն, կենտրոնում ներանկումով հանգուցիկներմ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Չկան
Ցանի տեղակայումը
Կոպեզր
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Չկան
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Ախտորոշումը կատարվել է զննման արդյունքում
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Տափակ գորտնուկ, խալազիոն
Նախնական ախտորոշումը
Հպավարակիչ մոլյուսկ
Վիտամինոթերապիա
Տեղային բուժումը
Էվիսցերացիա ՝ տեղսյին անզգայացմամբ
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top