Հպավարակիչ մոլյուսկ

Սեդա Մկրտչյան
01.02.2024
Ընդհանուր տվյալներ
8 տարեկան, արական սեռ
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Իրեն հիվանդ է համարում 1 ամիս
Հիվանդի գանգատները
Դեմքի շրջանում առկա անցավ գոյացություններից
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Հանգույցիկ հարթ, փայլուն մակերեսով, կենտրոնում առկա է պորտանման ներանկում
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Ցանի տեղակայումը
Դեմքին
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Ախտորոշումը դրվել է կլինիկական պատկերին համապատասխան
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Միլիում, տափակ գորտնուկ
Նախնական ախտորոշումը
Վիտամինոթերապիա
Տեղային բուժումը
Կրիոդեստրուկցիա
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top