Լեվերի բշտային պեմֆիգոիդ

Աննա Մարտիրոսյան
26.12.2023
Ընդհանուր տվյալներ
30-ամյա կին
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Չունի ծանրաբեռնված ժխռանգական անամնեզ
Հիվանդի գանգատները
4 ամիս է գխնգատվում է քորից և էրիթեմայից, որը տեղակայված է իրանին։
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Մակուլոպապուլաներ դեմարկացված էրիթեմայի օջախներով
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Ցանի տեղակայումը
իրանի ամբողջ երկայնքով
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
բացակայում է
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Ռուտին լաբարատոր թեստերը որևէ շեղում չեն հայտնաբերել։ Հիստոլոգիական քննության արդյունքում հայտնաբերվել է սուբէպիդերմալ բշտիկներ էոզինոֆիլների և նեյտրոֆիլների ներսփռանքի առկայությխմբ։ Նաև անուղակի իմունոֆլյուրոսցենցիայով հայտնաբերվել է IgG1: ELSA հետազոտությամբ հայտնաբերվել են հակամարմիններ BP180 նկատմամբ։
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
բուլոզային կարմիր գայլախտ, էկզեմա, եղնջացան, պրուրիգո, իմպետիգո, բազմաձև էրիթեմա, Sweet համախտանիշ,
Նախնական ախտորոշումը
Լեվերի բշտային պեմֆիգոիդ
Վիտամինոթերապիա
Մինոցիկլին 200մգ, նիացինամիդ 1,500 մգ
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top