Կարմիր քամի

Աննա Մարտիրոսյան
23.12.2023
Ընդհանուր տվյալներ
50 տարեկան կին
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Զբաղվում է ձկնորսությամբ և վնասվածք է ստացել ձուկը մաքրելու ընթացքում և հետագա օրերի ընթացքում գանգատները պրոգրեսիվել են։
Հիվանդի գանգատները
Ցավոտ կարմրա-մանուշակագույն պապուլաներ ձախ ձեռքի դոռզալ հատվածում
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Կարմրա-մխնուշակագույն հանգույցիկներ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Ցանի տեղակայումը
ձախ ձեռքի թիկնային հատված և 4-րդ, 5-րդ մատներ
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
չկա
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
լաբարատոր հետազոտությամբ լեյկոցիտների բարձրացած քանակ, ԷՆԱ բարձրացում և դրական կուլտուրայի հայտնաբերում։
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Ցելուլիտից, կոնտակտային դերմատիտից, անգիոէդեմայից, էրիթեմայից, միջատի խայթոցից առաջացած ալերգիկ ռեակցիայից, Լայմի հիվանդությունից, վասկուլիտներից։
Նախնական ախտորոշումը
Կարմիր Քամի
Վիտամինոթերապիա
Ընդհանուր բուժումը-Պենիցիլին ներքին ընդունման 7 օր V 1,500000 IU
Տեղային բուժումը
չի կիրառվել
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top