Seborrhic dermatitis

Արմեն Արո
22.11.2023
Ընդհանուր տվյալներ
Male 11y.o
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
No associated diseases
Հիվանդի գանգատները
Itchy scaly patch behind ear
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Macule
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Scales,crusts
Ցանի տեղակայումը
Post auricule , forehead
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
N/A
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
N/A
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Psoriasis
Նախնական ախտորոշումը
Seborrhic dermatitis
Վիտամինոթերապիա
N/A
Տեղային բուժումը
Topical CS , Ketoconazole2% shampoon
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top