Vitiligo

Արմեն Արո
22.11.2023
Ընդհանուր տվյալներ
Male 12 y.o
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
No associated diseases
Հիվանդի գանգատները
White patches on body
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Hypopigmented macule
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Scale
Ցանի տեղակայումը
Ches, back , extremities
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
N/A
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
N/A
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Ptyriasis versicolor
Նախնական ախտորոշումը
Vitiligo
Վիտամինոթերապիա
N/A
Տեղային բուժումը
Topical calcineurin inhibitors (tacolimus)
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top