նեյրոֆիբրոմատոզ

Նինա Ղարիբյան
31.08.2023
Ընդհանուր տվյալներ
կին 40տ
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
ժառանգականւթյունը ծանրաբեռնված չէ
Հիվանդի գանգատները
նեյրոֆիբրոմաներ ևնյարդային ցավ
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
բծեր
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
նեյրոֆիբրոմաներ
Ցանի տեղակայումը
մեջք իրան
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
-
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
DOPA դրական մելանոցիտներ
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
նորագոյացություններ
Նախնական ախտորոշումը
նեյրոֆիբրոնատոզ
Վիտամինոթերապիա
լազերային բուժում
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top