Կոնտակտային մոլյուսկ

Ստելլա Կարապետյան
23.08.2023
Ընդհանուր տվյալներ
2տ երեխա
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
հիվանդ է մոտ 2 ամիս
Հիվանդի գանգատները
Երբեմն քոր
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
8-10 մանր պապուլաներ կենտրոնում պորտանման ներհրումով և կաթնաշոռային ներառուկով
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Երբեմն էկզեմացիա պապուլաի շուրջը
Ցանի տեղակայումը
Ստորին վերջույթներ՝ ծնկափոս
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Պիոգեն գրանուլեմա՚ ամելանոտիկ մելանոմայից՚ բազալյոմայից՚էպիթելիոմայից
Նախնական ախտորոշումը
Կոնտակտային մոլյուսկ
Վիտամինոթերապիա
Չի պահանջում
Տեղային բուժումը
Կարող ենք յոդով մշակել
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top