Ձեռքբերովի բուլիոզ էպիդերմոլիզ

Լուսինե Ամիրխանյան
22.08.2023
Ընդհանուր տվյալներ
52 տ․ տղամարդ
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Օգտագործել է արտաքին օգտագործման ԳԿՍ։ Ուղեկցող հիվանդություններից՝ ՇԴ։
Հիվանդի գանգատները
2 շաբաթ վաղեմությամբ, բերանի խոռոչում և մաշկին ցանավորման առկայությունից, ցավից
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
ոչ բորբոքային լարված բշտիկներ, իլիումներ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
էրոզիա, խոց, սպի
Ցանի տեղակայումը
Հիվանդի դեմքին, իրանին, վերին և ստորին վերջութներին, բերանի լորձաթաղանթին և լեզվին առկա են լարված ծածկով բշտեր, էրոզիաներ, կեղևներ։
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
անօնիխիա
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Արյան ընդհանուր քնն․ լեյկոցիտներ 17,67 , 10 Արյան կենսաքիմ․քնն․ գլյ- 11․5 , 16, Մեզի ընդհանուր քնն․ ՆՄՌ, TPHA, HBV Քսուք-դրոշմներ Բշտային հեղուկում էոզինոֆիլներ քանակ - 20-25%, 7-10%, 4-5% Սոնիգրաֆիա- վահանաձև գեղձ, որովայն:Կատավել է բիոպսիա, իմունոհիստոքիմիա և արյան շիճուկում Anti-CO7 հակամարմինների որոշում։
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Բշտային պեմֆիգոյիդ Գծայի IgA բշտային մաշկախտ Porphyria cutanea tarda Բշտային համակարգային կարմիր գայլախտ Ռեցեսիվ դիստրոֆիկ բուլյոզ էպիդերմոլիզ
Նախնական ախտորոշումը
ձեռքբերովի բուլյոզ էպիդերմոլիզ։
Վիտամինոթերապիա
Ցիկլոսպորին 300մգ/օր Դափսոն 150մգ/օր
Տեղային բուժումը
Տեղային 1-ին սերնդի ԳԿՍ՝ դերմովեյտ: Բերանի խոռոչի ողողում 20մգ սոլուպրեդի լ-թ-ով օրը 1-2 անգամ:
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top