Հպավարակիչ մոլլյուսկ

Հռիփսիմե Բաղդասարյան
17.08.2023
Ընդհանուր տվյալներ
Տղա, 5 տարեկան
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
Երեխայի մայրը նշում է, որ երեխայի դեմքի շրջանում սկզբում եղել է 1 թարախաբշտիկ հիշեցնող էլեմենտ, որի պարունակությունը նմանեցրել է լոռանման զանգվածի։ Մի քանի օր անց նկատել է նոր առաջացած ձևաբանական տարրեր: Անամնեզում նշում է ատոպիկ դերմատիտ ռեմիսիայի փուլում։
Հիվանդի գանգատները
Երեխան սուբյեկտիվ գանգատներ չի նշում։
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Հանգույցիկ
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Ցանի տեղակայումը
Դեմքի շրջան
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Տափակ գորտնուկ, նևուս, հիպերպլազիայի ենթարկված ճարպագեղձ
Նախնական ախտորոշումը
Հպավարակիչ մոլլյուսկ
Վիտամինոթերապիա
Վիտամինոթերապիա
Տեղային բուժումը
Մեխանիկական հեռացում, հեղուկ ազոտի կիրառում
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top